Smoković d.o.o.
Registrirano na Trgovačkom sudu u Pazinu
MBS: 130004235 Porezni broj: 02068575 OIB: 99147991564
Žiro račun: 2340009-1110220197 Privredna banka Zagreb
IBAN: HR6123400091110220197
Sjedište i adresa: Ulica Svete Katarine 18, 52220 Labin
Email:
Drazen.Smokovic@gmail.com
Telefon:+385 (0)52 880 811
Fax:+385 (0)52 880 812